NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"arrive on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybywać na czyjś droga
  1. arrive czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Visitors start arriving on their way to the Shimerdas.

    Podobne kolokacje: