"come to one's way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come to one's way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"come to one's way" — Słownik kolokacji angielskich

come to one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ocknąć się czyjś droga
  1. come czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You'll come around to my way of thinking before you're much older.

    Podobne kolokacje: