"nefarious way" — Słownik kolokacji angielskich

nefarious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nikczemna droga
  1. nefarious przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You'd have to be naiive to think that personal data, once out of your control, cannot be used in nefarious ways.

    Podobne kolokacje: