"way proves" — Słownik kolokacji angielskich

way proves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga dowodzi
  1. way rzeczownik + prove czasownik
    Luźna kolokacja

    In the familiar environment the old way of life proved fatally easy.

    Podobne kolokacje: