"way resolves" — Słownik kolokacji angielskich

way resolves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga rozwiązuje
  1. way rzeczownik + resolve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some way, we will resolve it within the team or outside the team.

    Podobne kolokacje: