"steer one's way" — Słownik kolokacji angielskich

steer one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wskazówki czyjś droga
  1. steer czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I got a couple of steals quick and the game seemed to steer our way.

    Podobne kolokacje: