"shameful way" — Słownik kolokacji angielskich

shameful way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): karygodna droga
  1. shameful przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was considered a most shameful and disgraceful way to die.

    Podobne kolokacje: