"reach in a way" — Słownik kolokacji angielskich

reach in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojdź w pewnym sensie
  1. reach czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The opposition argued that this goal could have been reached in a much cheaper way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "reach in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reach in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne