NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"manage one's way" — Słownik kolokacji angielskich

manage one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzać czyjś droga
  1. manage czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many life insurance companies are managing their way through the real estate recession.

    Podobne kolokacje: