"way answers" — Słownik kolokacji angielskich

way answers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzi drogi
  1. way rzeczownik + answer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The way he answered me was just way too smooth.

    Podobne kolokacje: