"lead on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

lead on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): manipulować czyjś droga
  1. lead czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We were bring led through the sacristy at school on our way to the chapel.

    Podobne kolokacje:

podobne do "lead on one's way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lead on one's way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
czasownik