"profligate way" — Słownik kolokacji angielskich

profligate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga rozpustnika
  1. profligate przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His profligate ways might be altered if he were a better man.

    Podobne kolokacje: