"point one's way" — Słownik kolokacji angielskich

point one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: point the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkt czyjś droga
  1. point czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They don't need you out in front to point the way.

    Podobne kolokacje: