"faster way" — Słownik kolokacji angielskich

faster way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybsza droga
  1. faster przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is no faster way of sensing how a country works through its working population.

    Podobne kolokacje: