"fast way" — Słownik kolokacji angielskich

fast way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka droga
  1. fast przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "They're looking for a fast way to make a dollar."

    Podobne kolokacje: