"reach on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

reach on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasięg na czyjś droga
  1. reach czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The album instantly reached number 1 in the UK and is on its way to achieving platinum certification.

    Podobne kolokacje: