"dissolute way" — Słownik kolokacji angielskich

dissolute way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpustna droga
  1. dissolute przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The elder may have married but no wife nor issue are known; the younger fell into dissolute ways and never married.

    Podobne kolokacje: