"direct one's way" — Słownik kolokacji angielskich

direct one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierować czyjś droga
  1. direct czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Unfortunately, he can't direct his way out of a paper bag.

    Podobne kolokacje: