"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. watch the shadows = przyjrzyj się cienie watch the shadows
3. meet the Shadow = zaspokój Cień meet the Shadow
4. find in the shadow = znajdź w cieniu find in the shadow
  • You find hope even in the shadow of death.
  • The summer of 2008 was the first time since 1943 that an edible garden found itself in the shadow of City Hall.
  • Gabriel found its owner in the shadow of the archway.
  • I found a natural hideaway in the shadow of some rocks and settled in to wait.
  • A hundred yards up the alley he found Lasky in the shadow of a telephone pole.
  • Although the day was hot, a chill found her here in the shadow of the phoenix palm.
  • They found the young Prime standing in the shadow of the hangar entrance.
  • She found the shooter in the shadow of a pillar.
  • It took him twenty-five seconds to find it, in the shadow of the little arbour.
  • He looked for her and found her in the shadow of the wagons, her dark eyes watching him.
6. see as a shadow = zobacz siebie jako cień see as a shadow
7. expect the Shadow = spodziewaj się Cienia expect the Shadow
(4) chase, use
Kolokacji: 2
(6) hide, lurk, conceal
Kolokacji: 4
(7) stand, fight, detach
Kolokacji: 4
(8) cloak, paint, surround
Kolokacji: 3
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.