"night shadow" — Słownik kolokacji angielskich

night shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień nocny
  1. night rzeczownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now an hour later, the night shadows on the walls kept her wide open eyes company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo