"watch the shadows" — Słownik kolokacji angielskich

watch the shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjrzyj się cienie
  1. watch czasownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Again, he started forward, listening to the silence, watching the shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo