"shadow recedes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow recedes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień oddala się
  1. shadow rzeczownik + recede czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The shadows receded before the power of his Additive Magic.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo