"find in the shadow" — Słownik kolokacji angielskich

find in the shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź w cieniu
  1. find czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You find hope even in the shadow of death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo