"shadow government" — Słownik kolokacji angielskich

shadow government kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień rząd
  1. shadow rzeczownik + government rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They set up a shadow government and schools and clinics.

powered by  eTutor logo