"shadow steals" — Słownik kolokacji angielskich

shadow steals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień kradnie
  1. shadow rzeczownik + steal czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Little shivers ran over it, and the sun went away and shadows stole across the water, turning it cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo