"deepest shadow" — Słownik kolokacji angielskich

deepest shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najgłębszy cień
  1. deepest przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He moved the bag into the deepest shadows behind the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo