"shadow of night" — Słownik kolokacji angielskich

shadow of night kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień nocy
  1. night rzeczownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Right now, no one wanted to face the night shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo