"meet the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

meet the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaspokój Cień
  1. meet czasownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There, again, he would be due to meet The Shadow.

powered by  eTutor logo