"expect the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

expect the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się Cienia
  1. expect czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had expected The Shadow to shift; to duck for cover perhaps.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo