"see a shadow" — Słownik kolokacji angielskich

see a shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: see the shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz cień
  1. see czasownik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She looked along the wall and saw big shadows, too few, but some.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo