"subtle shadow" — Słownik kolokacji angielskich

subtle shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznaczny cień
  1. subtle przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kissoon said, a subtle shadow seeming to cross his face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo