"Shadow overtakes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow overtakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień wyprzedza
  1. shadow rzeczownik + overtake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cars roared away into the night, before The Shadow could overtake them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo