"evening shadow" — Słownik kolokacji angielskich

evening shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorny cień
  1. evening rzeczownik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked out across the evening shadows on the Tanzerouft.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo