"Shadow retreats" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow retreats kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow retreats
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wycofania się cienia
  1. shadow rzeczownik + retreat czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The day was heating fast, and the shadow in which he sat had retreated until it could not much longer protect him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo