"Shadow Warrior" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Warrior kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień Wojownik
  1. shadow rzeczownik + warrior rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was raised by the priests to be a shadow warrior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo