"warrior" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warrior rzeczownik

rzeczownik + warrior
Kolokacji: 54
Road Warrior • samurai warrior • weekend warrior • Wigan Warrior • Philadelphia Warrior • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
3. weekend warrior = osoba uprawiająca sport w weekendy weekend warrior
4. Wigan Warrior = Wigan Wojownik Wigan Warrior
5. Philadelphia Warrior = Filadelfia Wojownik Philadelphia Warrior
7. Rainbow Warrior = Tęczy Wojownik Rainbow Warrior
8. STATE WARRIOR = PAŃSTWO WOJOWNIK STATE WARRIOR
warrior + rzeczownik
Kolokacji: 45
Warrior Princess • warrior class • warrior king • warrior woman • warrior monk • ...
warrior + czasownik
Kolokacji: 135
warrior comes • warrior stands • warrior goes • warrior fights • warrior takes • ...
czasownik + warrior
Kolokacji: 24
lead one's warriors • warrior called • send warriors • warrior known • warrior trained • ...
przymiotnik + warrior
Kolokacji: 132
great warrior • young warrior • old warrior • fierce warrior • mighty warrior • female warrior • holy warrior • ...
przyimek + warrior
Kolokacji: 11
of warriors • with warriors • against the Golden Warriors • in Warriors • by warriors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.