"Shadow Thief" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Thief kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień Złodziej
  1. shadow rzeczownik + thief rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The local thieves' guild, the Shadow Thieves, also has considerable power.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo