"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
  • And then a shadow passed over the top of him.
  • As if a shadow had passed just feet away from him.
  • Something moved; a shadow passed across him, and then light again.
  • A shadow passed across her, and she looked out the window.
  • A shadow passed in front of him, something following it.
  • Some dark shadows passed him: he did not even care to think what they were, but let them run.
  • The Shadow passed it as he went to the bottom of the list.
  • I saw a shadow pass the window, which seemed to suggest she was on her feet.
  • Shadow stood up and passed him the can of beer.
  • A shadow passed the window of the surgery, someone moving inside.
2. Shadow gains = Przyrosty cienia Shadow gains
3. Shadow loses = Cień przegrywa Shadow loses
4. Shadow advances = Postępy cienia Shadow advances
5. Shadow clears = Cień wybicie piłki z pola obrony Shadow clears
6. shadow retreats = wycofania się cienia shadow retreats
7. shadow steals = cień kradnie shadow steals
8. Shadow overtakes = Cień wyprzedza Shadow overtakes
9. shadow recedes = cień oddala się shadow recedes
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.