"see as a shadow" — Słownik kolokacji angielskich

see as a shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz siebie jako cień
  1. see czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The windows are mirrors, but she can see the driver as a vague shadow behind the silver glass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo