"twilight shadow" — Słownik kolokacji angielskich

twilight shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): końcowy cień
  1. twilight rzeczownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then she rose, without looking at him, and walked slowly down the path in the twilight shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo