"shadow fall" — Słownik kolokacji angielskich

shadow fall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upadek cienia
  1. shadow rzeczownik + fall rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was so open the wind could pass through him, light shine, shadow fall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo