KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
6. drink alcohol = alkohol alkohol drink alcohol
12. drink beverages = napoje napoju drink beverages
14. drink one's drink = napój czyjś napój drink one's drink
  • I decided to drink a cup of coffee, or at least to try.
  • He was drinking a cup of coffee and thinking about his own problems.
  • He drank a second cup, and then rose from the table.
  • You must drink a cup of tea at any rate.
  • "Have I time to drink a cup of tea before your next performance?"
  • It "makes you feel like you're doing something good just by drinking a cup," he said.
  • He came down once and drank a cup of coffee.
  • He was sitting in the kitchen with her, drinking a cup of coffee.
  • Men who drank four or more cups had a 45 percent lower risk.
  • He even managed to get her to drink a cup of coffee by herself.
18. drink a lot = pij dużo drink a lot
19. drink whiskey = whisky napoju drink whiskey
20. drink liquor = alkohol wysokoprocentowy napoju drink liquor
21. drink brandy = brandy napoju drink brandy
23. drink vodka = wódka napoju drink vodka
24. drink soda = napój soda drink soda
25. drink whisky = napój whisky drink whisky
26. drink one's fill = napić się do syta drink one's fill
27. drink ale = ale napoju drink ale
28. drink Coke = napój cola drink Coke
29. drink one's health = napój czyjś zdrowie drink one's health
30. drink poison = trucizna napoju drink poison
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.