"drink beers" — Słownik kolokacji angielskich

drink beers kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink beer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piwa napoju
  1. drink czasownik + beer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Most people come through here just drink a beer or something."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo