ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drink the blood" — Słownik kolokacji angielskich

drink the blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink one's blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij krew
  1. drink czasownik + blood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She comes to him and they drink each other's blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo