"drink several water" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: drink water
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój kilka woda
  1. drink czasownik + water rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was drinking the water when the girl came to the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo