"drink glasses" — Słownik kolokacji angielskich

drink glasses kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink a glass
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szklanki napoju
  1. drink czasownik + glass rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes I would get up and drink a glass of water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo