"drink a bottle" — Słownik kolokacji angielskich

drink a bottle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pijaj butelkę
  1. drink czasownik + bottle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They often drink a bottle every 4 hours during the day.

    Podobne kolokacje:

podobne do "drink a bottle" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drink a bottle" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne