"throw bottles" — Słownik kolokacji angielskich

throw bottles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): butelki rzutu
  1. throw czasownik + bottle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People were very aware, and I kept waiting for them to throw bottles at us.

    Podobne kolokacje: