"sell bottles" — Słownik kolokacji angielskich

sell bottles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj butelki
  1. sell czasownik + bottle rzeczownik
    Silna kolokacja

    By the end of the first year, the new company had sold 8,000 bottles.

    Podobne kolokacje: