ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drink one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

drink one's blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój czyjś krew
  1. drink czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She comes to him and they drink each other's blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo